Emlakta Pazarlama

Emlakta Pazarlama

Çaycuma Emlak - Emlakta Pazarlama

Müşteri ihtiyaçlarını iyi belirleyerek bir ürün geliştirip, belirli bir fiyattan müşterilere etkili bir şekilde tanıtıp, doğru kanallardan dağıtılabilirse, kolaylıkla satış yapabilecektir.

Emlak komisyoncusu, müşteriyi o kadar iyi tanımalıdır ki, geliştirilen hizmetler ihtiyaçları ile uyuşmalı ve kendi kendini satabilmelidir, yani müşteriler, hizmeti alma konusunda peşinen ikna olmuş olmalıdır. Kendilerine ürün hizmetler sunulduğunda, hemen satın alabileceklerdir.

Pazarlama kavramı, değişik yaklaşımlara göre şöyle tanımlanabilir:

 • Pazarlama: Ürün ve hizmetlerin, üretim kademesinden, müşteriye doğru akışını sağlayan faaliyetlerdir.
 • Pazarlama: ġekil, zaman, yer ve sahiplik faydası sağlayan faaliyetlerdir.
 • Pazarlama: Birey ve örgütlerin, ürettikleri ürün ve değerleri, hedef pazarlarda başkaları ile değişimde bulunmak yoluyla, ihtiyaçlarını giderdikleri, toplumsal ve yönetimsel faaliyetlerdir.

Pazarlama Kavramının Temel Unsurları

Pazarlama kavramının 7 temel unsuru olarak şunlar sayılabilir:

 • İhtiyaçlar: İhtiyaç eksiklik hissidir. Buna bağlı olarak hissedilen huzursuzluk hâlidir.
 • İstekler: İhtiyaçların, kültür ve kişisel özelliklere bağlı olarak aldıkları şekle, istek denir.
 • Talep: İsteklerin satın alma gücü ile desteklenmesine talep denir.
 • Hizmetler: Belirli bir ihtiyacı gidermek üzere pazara sunulan ve fayda sağlayan her şeydir.
 • Değişim: Belirli bir değeri, karşılığında başka bir değer teklif etmek yoluyla elde etme faaliyetidir.
 • İşlem: İki taraf arasında gerçekleşen değer alışverişidir.
 • Pazar: Bir ürünün fiili ve potansiyel satın alıcılarının toplamı ya da değişimin gerçekleştiği yerdir.

Pazarlama Yönetimi

Pazarlama yönetiminden, genellikle işletmenin ürettiği mal ve hizmetleri alacak yeterli sayıda müşteri bulma faaliyetleri anlaşılmaktadır.

Modern anlamda pazarlama yönetimi; işletmenin amaçlarına ulaşmak için hedef pazarlama değişimi sağlamak üzere yaptığı analiz, planlama, uygulama ve denetim faaliyetleridir.

Pazarlama Çevresi Faktörleri

İşletmeler, varlıklarını devam ettirebilmek endişesi ile kendi çevresini oluşturan koşullara aktif ya da pasif uyum sağlama çabasındadırlar. Uyum sağlama faaliyetlerini gerçekleştirirken, kontrolleri altında ve kontrolleri dışında bulunan bir takım faktörler söz konusudur.

Kontrol altında bulunan faktörler: İşletmelerin, kontrolü altında bulunan ve rekabet koşullarına uyum sağlamak üzere kullandıkları araçlar ya da bileşenlerdir. Bunlara aynı zamanda, pazarlama bileşenleri de denilmektedir. Başlıca pazarlama bileşenleri ise şunlardır:

 • Hizmet: Müşteri ihtiyaç ve isteklerini gidermek üzere, tüketim veya kullanımlarına sunulan her şey üründür.
 • Fiyat: İhtiyacı gidermek üzere müşterilerin, ürün ve hizmetler için ödemeye razı oldukları bedeldir.
 • Dağıtım: Ürün ve hizmetlerin, onları satın almak istedikleri yerlere ulaştırılması faaliyetleridir.
 • Tutundurma: Ürün ve hizmetlerin tanıtılması ve benimsetilmesi amacıyla gerçekleştirilen iletişim faaliyetlerinin bütünüdür.

Rekabet ortamı içerisinde işletmelerin, pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirirken, kendilerini sınırlayan ve aynı zamanda pazar fırsatları doğuran bir takım güçler söz konusudur (kontrol edilemeyen dış pazarlama çevresi faktörleri). Bu faktör, mikro ve makro çevre şeklinde iki başlık altında incelenebilir.

Çevre Faktörleri

İşletmenin, hedef pazar bölüm ve/veya bölümlerine sunduğu hizmetin düzeyini etkileyen ve onun çevresini oluşturan faktörlerden meydana gelmektedir.

Başlıca çevre faktörleri şunlardır:

 • Demografik çevre
 • Ekonomik çevre
 • Doğal çevre
 • Teknolojik çevre
 • Sosyal ve kültürel çevre
 • Siyasal ve yasal çevre
 • Beklenmedik olaylar

Müşteri Pazarı ve Müşteri Davranışları

Müşteri, pazarı, ürün ve hizmetleri, kişisel tüketim veya aile tüketimi için satın alan

tüm kişilerden oluşur. İşletmeler müşteri pazarlarında yer alan kişilerin, yani müşterilerin, neyi, ne zaman, hangi koşullarda, niçin ve nasıl talep ettiklerini bilmek ister. Bunun için, müşterilerin davranışını inceleme gereği vardır.

Müşteri davranışı: Bireylerin, ekonomik değeri olan ürün ve hizmetleri elde etme ve kullanmalarıyla doğrudan ilgili etkinlikler ve bunlarla birlikte gerçekleşen karar süresidir. Gerçekte müşteri davranışı, tüketimi değil, müşterinin satın almaya ilişkin eylem ve kararlarını içerir.

Müşterinin Davranışını Etkileyen Belli Başlı Faktörler

Bu faktörler dört grupta toplanabilir:

 

Çaycuma Emlak - Emlakta Pazarlama-2

Müşterinin Satın Alma Karar Davranışı ve Süreci

Müşterinin satın alma karar davranışı, farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. Her bir davranış, müşterinin o ürün ile ilgili önceki deneyimine ve bilgi düzeyine bağlı olarak gerçekleşmektedir. Bu aynı zamanda, ilgili markayı tercih etmesi üzerinde de etkili olabilmektedir.

Müşteri, yoğun satın alma davranışı içerisinde olduğundan, tipik satın alma karar sürecinden geçmektedir. Satın alma karar süreci aşamaları ise aşağıdaki gibidir:

 • İhtiyacın hissedilmesi
 • Bilgilenme / araştırma
 • Alternatifleri değerlendirme
 • Satın alma kararı

Pazar Bölümlendirmesi

İşletmelerin ellerindeki kaynak ve olanakları ile bütün bir pazarı hedef olarak seçip

ilgili pazara, etkin bir şekilde hizmet vermeleri mümkün olamamaktadır. Bunun için kendilerine bir ya da birden fazla pazar bölümünü hedef olarak seçmek zorundadırlar. Bu ise, ilk önce pazarı iyi tanımlayıp, onu bölümlendirmek ile mümkündür.

Pazar bölümlendirilmesi, potansiyel pazarı, birbirine benzer özellikler arz eden, homojen alt bölümlere ayırma işlemidir. Pazar bölümlendirilmesi, belli başlı şu değişkenlere göre yapılabilmektedir:

 • Coğrafi değişkenlikler
 • Demografik değişkenlikler
 • Psikolojik değişkenlikler
 • Davranışsal değişkenlikler

İnternetten Pazarlama

Profesyonel olarak bir web sayfası oluşturarak portföy toplayıp, bunları internet ortamından pazarlamaktır.

Böylece daha geniş bir kitleye masrafı çok aza indirerek emlakları rahatlıkla pazarlama imkânı sağlanır.

Web sitesinin iyi hazırlanmış olması ve devamlı olarak güncellenmesi pazarlama açısından çok önemlidir. Siteye giren muhtemel müşteriler siteye devamlı girme zorunluluğu duyacaklardır.

Kampanya Yapma

Satışların durgun olduğunda veya rekabetin kızıştığı ortamlarda kampanyalar düzenleyerek talebi artırmaktır.

Kampanya düzenlerken mutlaka ön araştırma yapılmalıdır. Müşterilerin nelere dikkat ettikleri, nasıl bir kampanya beklentisinde oldukları araştırılmalıdır.

Bundan sonra kampanyada çalışacak personel seçilmeli ve görev-sorumluluklarıayrıntılı olarak kendilerine verilmelidir.

Kampanyayı medyada yayınlayarak sürece başlanmalıdır. Kampanya sırasında kampanya iyi gidiyorsa bir sorun yok demektir. Ama sorun varsa kampanya sırasında iyileştirme yapılmalıdır.

Satılık Emlakta Reklam

Reklam emlak satışının kalbidir. Doğru reklam vermek için iyi eğitim ve piyasayı sürekli olarak test etmek gerekir. Reklam eğitimini anlatmadan önce bilmemiz gereken iki önemli kavram, satış ve pazarlamadır. Bu kavramlar, genelde reklâm ile karıştırılır.

Satış bir malın veya servisin bir kişiye ya da kuruma bir bedel karşılığında verilmesidir. Pazarlama bu mal ya da servisin müşteri adayı bulmak için yapılan çalışmaların bütünüdür. Pazarlama ile reklam iç içedir; ancak satış ile reklamın arasında sanıldığı gibi bir bağ yoktur. Emlak işinde kullanılan reklam türlerini ve reklâm verirken dikkat edilmesi gereken püf noktaları öğrenmeniz gerekmektidir.

Unutmayın, verilen reklamlar bedavaya verilmiyor. Eğer reklam vermesini bilmiyorsanız, servetinizi kısa sürede kaybedebilirsiniz. Sektörde yeni iseniz ya da reklamdan dolayı kâr edemiyorsanız broker’ınızdan, tecrübeli bir emlak komisyoncusundan veya reklâm ajansının tavsiyelerniden mutlaka faydalanmalısınız.

Emlak işinde önemli olan “işlem hacmi” değil “karlılık”tır. Belki çok reklâm veriyorsunuz ve ayda 10.000 YTL komisyon cirosu yapıyorsunuz. Ancak 13.000 YTL‟yi reklama harcıyorsanız, aslında kendinizi kandırıyorsunuz demektir.

Satılık Emlak Reklam Türleri

Emlakta kullanılabilecek başlıca reklâm türleri şöyledir:

 • Gazete
 • Dergi
 • Tabela
 • Afiş /branda
 • Kartvizit
 • Kapı kapı dolaşma
 • Posta
 • Broşür
 • İnternet
 • Ağızdan ağıza

Gazete

Emlak ilanı verildiğinde, en kısa sürede tepki yaratan medya aracının gazete olduğu düşünülmektedir. Ancak bu yanlış bir varsayımdır. Gazete ilanı sadece iyi kullanıldığı zaman işimize yarar eğer gazete ilanını kullanmasını bilmezsek, bize yarardan fazla ziyan verir. Buradan çıkacak sonuç sadece X gazetesinin kullanılması gerektiği sonucu değildir. Her gazete farklı bir kesime hitap eder.

Aşağıdaki tabloya gazete isimlerini yazarak, bunlara verilen reklamın maliyetlerini ve verimlerini yazın.

 

Dergi

Çaycuma Emlak - Emlakta Pazarlama-1

Çaycuma Emlak - Emlakta Pazarlama-3

Derginin avantajı günün sonunda atılmaması ve gazeteye göre daha uzun süreli etkisinin olmasıdır.

Aşağıdaki tabloya dergi isimlerini yazarak, bunlara verilen reklamın maliyetlerini ve verimlerini yazın.

Tabela

Tabelalar, metal yüzeylerin üzerine yazılar yazılarak kullanılan bir medya aracıdır. Tabela ışıklı, ışıksız, ayaklı ve ayaksız olmak üzere dört gruba ayrılır. Her tabela türünün kullanım amacı farklıdır. Tabelalar sizin 24 saat ayaklı reklamınızdır. Olması gereklidir, ancak yüksek maliyetlerinin olması nedeni ile sadece güçlü ofisler saha gücünü artırmak için kullanabilirler.

Arsalar üzeri tabela

Genellikle üzerinde arsanın kaç m² olduğu ve tapu durumu yazısı bulunmaktadır.

Ofis üzeri tabelalar

Emlak ofislerini gösteren tabelalardır. Amaç insanların dikkatini çekmek ve onların firma ile ilişkiye geçmelerini sağlamaktır.

Yönlendirme tabelaları

Emlak ofislerinin yerlerini ve telefonlarını göstermek için kullanılan, ucunda ok bulunan, yarım metrekarelik yönlendirme tabelalarıdır. Yönlendirme tabelalarında esas olan, telefon numarasının ve ismin göze çarpıcı olması ve ofisin ne kadar mesafede olduğunu göstermesidir.

Tabela asılacak yerlerin ilçe belediyesine mi yoksa büyükşehir belediyesine mi ait olduğu tespit edilir ve haritadan koordinat tespiti yapılır. Kroki ile beraber belediyeye gidilip dilekçe verilir ve sözleşme yapılır. Tabela vergileri her sene belediyeler tarafında açıklanır. Eğer tabela asılacak yer elektrik direkleri ise TEK ve belediye ile ayrı sözleşme yapılır. Işıklı yapılması durumunda akşamları da tabeladan faydalanmak mümkündür.

Afiş/Branda

 • Müşterilerin %20‟si afişten gelir.
 • Branda yaptırılırken ebat önemlidir. Büyük bir iş merkezine asılacak branda ile apartman dairesine asılacak bir brandanın ölçüsünün aynı olması mümkün değildir. Çünkü reklamda esas olan dikkat çekmektir.
 • Brandalarda görünecek olan metnin çok net bir şekilde görünmesi için büzülmemesi ve katlanmaması gerekir. O yüzden büyük brandaları desteklemek için metal aksam kullanmak durumunda kalabilirsiniz.
 • Brandaların üstünde firma logosu ve afişi asan kişinin ismi olmalıdır.
 • Afişler genelde daire ve iş yerlerinde camların içine yapıştırılarak kullanılmaktadır. Cama kâğıt afiş asarken afişin ışıktan dolayı görünebilir bir şekilde asılması gerekmektedir. Güneş ışığını alan bir afişi rengini kaybedebileceği için eskidikten sonra değiştirmelisiniz. Camlarda bant izi bırakmamaya özen göstermelisiniz.
 • Kâğıt afişi asarken pencereye üst tarafından yapıştırmak, afişin daha sonradan kullanılmasını ve kolay sökülmesini sağlar.
 • Brandaların vergilendirilmesinde esas olan brandanın m²‟sidir. Reklam vergisi, belediye tarafından yıllık olarak belirlenir. Brandalar belediye tarafından mühürlenir.

Kartvizit

Kartvizit, emlak komisyoncusunun adının, soyadının, telefon numarasının ve iş unvanının üzerinde yazılı olarak bulunduğu karttır.

 • Kartvizit dikkat çekmelidir, renkli olmalıdır. Dikkat çekmeyen bir kartvizitin pek fazla bir anlamı yoktur.
 • Kartvizitinizi bulunduğunuz ortamlarda dağıtın ancak buradan direkt müşteri gelir diye beklenti içinde olmayınız, işinizi yapınız.
 • Müşterilerinizin size anında ulaşmasını istiyorsanız her müşterinize mutlaka kartvizitinizi veriniz ve onun aklında kalmayı sağlayınız.
 • Resimli kartvizitlerinize kravatlı ve gülümseyen bir fotoğraf koydurunuz.
 • Resimli kartvizitin amacı müşterinin aklına geldiğinizde sizin yüzünüzü hatırlamasıdır.
 • Kartviziti yanında olmayan kişi emlak komisyoncusu olamaz. Müşterinin nereden ne zaman geleceği belli olmaz.
 • Kartvizitinizi firmanın formatına göre ayarlayınız.

Kapı Kapı Dolaşma

Bölgenizdeki mal sahipleri ile gidip yüz yüze görüşmek, yani bedeninizi, dilinizi reklâm aracı olarak kullanmak, emlak işinde en etkili reklâm yöntemidir.

Genelde bu birçok emlak komisyoncusunu korkutsa da bunu, doğru bir şekilde yapabilen emlak komisyoncularının başarılı olabilme şansları daha yüksektir.

Posta

Pahalı bir reklam yöntemi olsa da doğru kullanıldığında en etkili reklâm yöntemlerinden biridir. Ancak bunda esas olan, yanıta göre posta gönderme yöntemlerini öğrenmek, hatalı olan postaları kısa zamanda elemektir.

Eğer doğru bir şekilde posta bankası kurabilirseniz ve ulaşmayan postaları sistemden çıkarırsanız, maliyetlerinizi büyük ölçüde düşürebilirsiniz. Postanızın, olabildiğince kişisel ve duygusal olmasına özen göstermelisiniz. Eğer gönderdiğiniz posta, açılmadan direkt çöpe atılıyorsa, paranızı çöpe atıyorsunuz demektir.

Postayı gönderirken şunlara dikkat etmelisiniz:

 • Zarfın üstüne gidecek olan kişinin ismini el yazısıyla yazınız.
 • Postanın üzerine dikkat çeken açılmasını sağlayacak bir slogan yazınız.
 • Postanın içinde mutlaka bir tane kartvizitiniz olsun.
 • Postanın ağzını kapalı gönderiniz.
 • İlk defa tanışacağınız biri ise mektubu el yazısı olarak gönderiniz.
 • Mektupta kendinizden değil, karşınızdaki insanlardan bahsediniz.

Broşür

Broşür firmanızı, sizi ve verdiğiniz hizmetleri tanıtan bir reklam aracıdır. Broşürün içinde bahsetmeniz gereken noktalar şunlaradır:

 • Kısa bir öz geçmişiniz. Okuduğunuz okullardan, neden emlak sektörünü seçtiğinizden ve en önemlisi evli iseniz ailenizden bahsediniz. Çünkü insanlar, kendisi ile aynı sorunları olan ve kendi sorunlarını anlayanla çalışmak isterler.
 • Elinizde bulunan portföylerden
 • Çalıştığınız bölgelerden
 • Bölgede uzman olduğunuzdan
 • Müşterinin sizle iş yapması gerektiğinden
 • Emlak işindeki püf noktalardan bahsetmeniz müşteride bir merak uyandıracaktır.
 • Alıcılar için broşür hazırlamak, eğer çok paranız varsa yapılabilecek bir şeydir, ancak hazırladığınız broşürler öncelikle bölgenizde oturan mal sahiplerinin dikkatini çekmesi esastır.

İnternet

İnternet ilanları maliyetinin azlığı ve her geçen gün daha fazla kişinin İnternet bağlanması ile daha cazip hâle gelmiştir. Ancak bilgisayar kullanmasını bilmeyen bir kişi için bilgisayarı öğrenmek zamanı alacaktır. Bu konuda bilgisayarı bilen kişilerden yardım alınız: Bilgisayar yanlış kullanıldığı zaman çok zaman alan bir makinedir.

Kendinize 300 TL‟lik bir web sayfası yaptırarak işe başlayabilirsiniz.

Ağızdan Ağza (Buzz Yöntemi) Reklam

Buzz, bir grup insanın, birbirilerine interaktif olarak bir ürün ya da hizmet hakkında tanıtım yapmalarına denir. Buzz’ı oluşturmak demek, buluşunuzu dinleyicinize tohumlamaktır. Denemelerinizi yeteri sayıda, doğru insanlara yaparsanız, sizi konuşan insan grupları oluşturabilirsiniz.

Buzz’ı yaratmak, yani ağızdan ağza yayılmanızı sağlamak size, pazarınızda güç kazandırabileceği gibi kaybettirebilir de. Eğer buzz’ı nasıl yönlendireceğinizi bilirseniz, başarıya ulaşırsınız.

İnsanlar gördükleri reklamlardan çok, etrafındaki etkiden dolayı satın alma işlemi yaparlar. “Buzz”, satışta büyük bir rol oynar.

Örnek: İstanbul’da yapılmış bir araştırmaya göre, hastaların %65’i, çevrelerinin tavsiye ettikleri doktoru tercih etmektedirler.

Satışta, kişilerin tek tek etkilenmeleri esastır ve bu sosyal bir süreci gerektirir. Buzz’ı yaratmak isteyenler, kişiye özel ilişkinin önemini göz önünde bulundurmalıdır.

Buzz, görünmez ağlarla yayılır. Burada her ağ bir bağlantıyı, her kişi bir noktayı temsil eder. Herkes birbiri ile bir şekilde bağlantılıdır. Her geçen gün yeni bağlar kurulduğu gibi, doğal olarak da bu bağlar zamanla yok olmaktadır. Buzz, zaman içinde izlediği yolu ve şeklini değiştirecektir. Buzz işte bu görünmez ağın içinde yayılacaktır.

Peki, buzz’ı oluştururken nereden başlamalı; ağdan mı, noktalardan mı? Noktalara yani kişilere ulaşılmalıdır ve kişilere ulaşmak, pazarlamacının günlük görevi olmalıdır. Zayıflayan ağları, yeni noktalar ile güçlendiriniz. Buzz’ın daha fazla ilgi çekmesi için;

 • Heyecan yaratmak
 • Kişisel deneyim yaratmak
 • Komplike ürün yaratmak
 • Görsellik yaratmak

Ne kadar çok insan ile ilgili iş yaparsanız o kadar “Buzz”a ihtiyacınız olacaktır. “Buzz”, güçlüdür; çünkü insanların genlerine işlemiştir. Diğer canlıları ele alın. Bir karınca, yemeği bulunca tek başına yemek yerine, yuvasına taşır ve diğerlerine haber verir. Tek başına yemek akılcı olsa da, bunu yaparken, ağızdan ağza yayılan reklâm temel ihtiyaç hâline gelecektir.

Burada anlamanız gereken; buzz’ı yaratan motivasyonun, insanların konuşmasına neden olmasıdır. Çünkü bu şekilde ayakta kalacaklarını düşünürler. Tavsiye verildiği gibi de riski düşünmek için istenen bir şeydir. Satın alınacak ürünün değeri ne kadar artarsa, buzz’ın da önemi o kadar artacaktır. Dikkat etmeniz gereken negatif buzz’dır. Bu rakiplerinizin yararına olacaktır. Buzz’ın etkili olması için firma ile ilgili değil insanlarla ilgili olması gereklidir.

Servisinizden memnun olanların sizin hakkınızda anlattıkları etki çevrenizin güçlenmesine neden olacaktır. Çünkü insanlar tanıdıklarından gelen tavsiyeyi daha rahat kabul ederler. Hikâyelerin reklamını her fırsatta yapmalısınız. Hikâyelerde ünlülere yer verirken neyin dikkatini çektiğinize önem veriniz.

Referans yazısı alırken;

 • Referansı veren kişinin onayının olması sağlanmalıdır.
 • Hikâye yazılırken arkadaştan arkadaşa yazılıyormuş havası olmalıdır.
 • Resimlere yer verilmelidir.
 • A3 formatını kullanınız, bir gazete havasını veriniz.
 • Renkli kâğıt kullanıp dikkat çekiniz.

Buzz (ağızdan ağıza pazarlama) uygulama formu:

 • Emlak komisyoncusu bir mal mı satıyor yoksa bir servisi mi pazarlıyor?
 • Emlak komisyoncusu müşteriye dürüstçe direkt olarak nasıl hitap eder?
 • Emlak komisyoncusu olarak “Buzz Noktası” bulmak için düşünüyor musun?
 • Emlak komisyoncusunun insanların yaşam şekline etkisi nedir?
 • Emlak işinde “Buzz Ağını” nasıl geliştirmeyi düşünüyorsunuz?
 • Emlak komisyoncusu ürününü satışa nasıl hazırlar?
 • Emlak komisyoncusunun hizmeti veya ürünü gözle görülebiliyor mu? Daha görünebilir hale gelebilir mi?
 • Emlak komisyoncusu müşterisine ne teklif etmelidir? Yeni mi, sıradan bir şeyi mi teklif ediyorsunuz?
 • Müşteriler servisiniz için ne diyor? Memnun müşteri hikâyelerini müşterilerinize veriyor musunuz?
 • Müşterileriniz referanslarınız hakkında ne diyorlar?
 • Oluşturduğunuz buzz‟ı nasıl takip ediyorsunuz? Buzz’ı hangi yollardan duyabiliyorsunuz?
 • Çevrenizde sizi aşağıya çeken insanlar var mı? Neden bu kişilerle birlikte oluyorsunuz?
 • Sürekli bir programınız var mı?
 • Buzz’ı nasıl ayakta tutuyorsunuz?

Satılık Emlak Reklamında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Tekrarlamanız gereken iki altın kavram

Reklam yaparken, emlak sahiplerinin aklında bu iki kavramı, sürekli olarak tekrar etmeniz ve bütün medya araçlarında kullanmanız gereklidir.

 • “Bölgenin uzman emlak komisyoncusuyum”.
 • “Sizin çalışmanız gereken emlak komisyoncusuyum”.

Reklâm araçlarını alıcılar için minimum kullanınız.

Alıcılar için kullanılan medya araçları, zaman içinde emlak komisyoncusunun bütün servetini kaybetmesi ile sonuçlanacaktır. Sonuçta gazeteye ilan vermek, kumar oynamak gibidir.

Unutmayın; kumarda sadece kumarhane kazanır onun için her zaman emlak sahibinin aklında imaj yaratmak için çalışın. Alıcıları oluşturmak, emlak sahibini bulduktan sonra çok kolaydır.

Medya araçlarını aynı anda kullanınız.

Medya araçları aynı anda kullanıldığında yüksek verim alınır. Müşteriye,

 • Kartınızı veriniz.
 • Sizi tanıması için CV‟nizi veriniz.
 • Web‟de kendinizi tanıtınız.
 • SMS mesajını doğum gününde yollayınız.

Hepsini aynı anda yaptığınız zaman karşınızda bir imaj oluşturacaksınız.

Reklamı tekrar eden bir düzen içinde yapınız.

İmajın oluşması için tekrar önemlidir. Tekrarın yapılması, karşınızdakinin sizi öğrenmesi için önemlidir.

İnsan beyninin, bir şeyi ortalama yedi kez tekrar ettikten sonra kalıcı hafızasına attığı düşünülürse, karşınızdaki kişi, yedi kere etkili bir şekilde dikkatini çekmeniz hâlinde sizi hatırlayacaktır.

Gizlenmeyiniz.

Hiç bir mal sahibi kafasını kuma sokmuş bir emlak komisyoncusu ile iş yapmak istemez. Sizler medya araçlarını kullanmadan müşterilere ulaşamazsınız. Kendinizi ve yaptığınız işi, tanıştığınız herkese anlatınız. Kartınızı veriniz, karşınızdakinin kartını alınız.

Sınıflandırılmış gazete ilanı

Bölgenize uygun etkili sınıflandırılmış ilanının nasıl verildiğini öğreniniz; istatistik tutunuz.

Tek ayaküstüne oynamayınız.

Kendinize reklâmda alternatif yaratınız, bütün bütçenizi broşür yaptırarak harcamayınız, önce piyasanızı test edip ona göre reklam yapınız.

Anahtar kelimeleri öğreniniz.

Sempatik meşe mutfak, keyifli Amerikan banyo, şirin romantik gibi kelimeler müşterileri çeker. Bayanları çekebilen ilan vermeyi unutmayınız. Mutfak ve banyoyu her seferinde vurgulayınız.

Eğer elinizde uygun fiyatlı yer yok ise

Eğer emlakı yaratamadıysanız kesinlikle ilan vermeyiniz, ilanı verirken amaç, alıcı yaratmak değildir. Kimse size iyilik yapmak size kıyak yapmak için bir şeyi satın almaz. İnsanlar sadece kendi menfaatleri doğrultusunda satın alma işlemi yaparlar.

Yanlış fiyatlı ilan, çöpe atılan para ve zaman demektir.

Parayı akılcı harcayınız.

İlanı verirken, para harcarsınız ve bir tek amacınız vardır; o da telefonlarınızı çaldırmak. Çünkü satış olması için insan olması, insan olması için de karşınızdakinin sizi araması gereklidir.

Örnek: 50 milyona verilen bir ilanla yaratılan 20 kişi mi, yoksa 100 milyona verilen bir ilan ile yaratılan 200 kişi mi daha ekonomiktir?

Burada vurgulanmak istenen, ilanın etkisi (satış gücü) değil, ilanı verdiğiniz zaman yapılan arama sayısının önemidir.

Ne için kime reklam yaptığınıza dikkat ediniz.

Reklamda esas olan kendinizi anlatmanız değildir; karşınızdaki müşteriyi anlatmanız esastır. Emlak işinde doğru reklâm mal sahibine hitap eden reklâmdır. Çünkü reklâm ile alıcı yaratmak işletmelerin zaman ve para kaybetmelerine neden olacaktır.

Örnek: Yerde bulduğunuz tanımadığınız bir firmanın broşürünü alır mısınız? Tabi ki hayır. Peki ya broşürün üzerinde sizin isminiz yazılı olsaydı!

Reklâm verirken hazırlıklı olunuz.

Reklâm verirken önceden hazırlığınızı yapınız. Ofiste müşterinizi eğer başka bir emlak komisyoncusu karşılarsa, buna üzülmeyiniz. “Emlak içinde alıcıyı kim karşılarsa onun olur. Açık denizde gemi bulmak gibi…”

Satış işinin kaidelerini unutmayınız.

 • Dikkat çekmek
 • İlgi çekmek
 • Karar verdirmek
 • Harekete geçirmek

İnsanların sadece dikkatini çekerseniz, onları harekete geçirme şansınız olacaktır.

Reklâmı doğru kesime yapınız.

Emlak işi “Direkt Yanıta göre Pazarlama” işidir. Reklâmınızı başarıya ulaşması için, üç ana kavramı doğru bir şekilde kullanınız.

 • Liste: Doğru insanlara gidiniz. Sizin müşteriniz olan kesime reklâm bütçenizi yönlendiriniz.
 • Teklif: Yaptığınız teklif dikkat çekici ve müşteriyi sizin servisinizi kullanmaya çeksin (copywriting).
 • Grafikler: Emlak işi insan işidir. Resminizi bütün medyalarda kullanın; siz insanların aklında kalabilirseniz başarılı olursunuz.

Pazarlama/reklâm eğitimi alınız.

Bulabildiğiniz pazarlama hakkındaki bütün kitapları okuyun, gidebileceğiniz bütün seminerlere katılın. Çünkü medya araçları, ustaca kullanıldığında işe yarayacaktır. Aksi takdirde hem zamanını, hem de paranızı boşuna harcarsınız. Doğru reklâmlar vermek için;

Aradığınız gayrimenkulü bulamadınız mı?

Bizi arayın. Aradığınız gayrimenkulü size kısa sürede bulalım. +90 541 812 01 45