Kurallar ve Politikalar

Bankadan Emlak Teklif Verme Kuralları

Çaycuma Emlak - Kurallar ve Politikalar

İcra İflas Kanunu’nun taşınmaz satışını düzenleyen ilgili maddeleri ve konuyla ilgili yasal mevzuat kapsamında; Bankaların alacaklı sıfatı taşıdığı taşınmaz satış dosyalarından; icra daireleri tarafından ilgili yasal mevzuata uygun olarak düzenlenen açık arttırmalara katılım suretiyle “Bankanın alacağına mahsuben edinilen” taşınmazlara ilişkin bilgilere ait arama kriterleri, aşağıya çıkartılmıştır.Sözkonusu ilan detaylarında yer alan bilgiler; taşınmazlara ilişkin fikir edinilmesini sağlamaya yönelik olup; Banka adına ilan detaylarında mübrez taşınmazlarla ilgili bir taahhüt veya garanti verilmesi anlamını taşımamaktadır. İlana konu taşınmazların satın alınması amacıyla, Bankaya yapılacak başvurularda; başvuru sahipleri, ilana konu taşınmazları; mevcut durumu ile (Kiracı, işgalci, hasar, hisse, imar, iskan, konum, yüzölçüm, tapu bilgileri vb.) görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılacaklardır. Bu anlamda, ilan detayında çeşitli nedenlerle yer verilememiş hususlarda, başvuru sahibi de gerekli araştırmaları yapmak hakkına sahip olup; bilahare; bu konularda eksik, ayıp, farklılık vb. gibi nedenlerle veya hangi nam altında olursa olsun Bankadan herhangi bir def’i veya itiraz nedeniyle talepte bulunmayacaktır.

Bankadan kaynaklı bir sebep dışında, taşınmaz tapu devrinin gerçekleşmemesi halinde başvuru sahibi tarafından ödenen kaparo tutarından banka vekaletname ücreti mahsup edilerek kalan kaparo tutarı başvuru sahibine iade edilecektir. Vekaletname ücretinin mahsup edilmesi ilgili bankanın kararına kalmış olup, bankalar arasında bu kararın uygulanması değişkenlik gösterebilmektedir.

İlanlarda fikir vermesi amacıyla bulunan detaylar için ilan tarihi esas alınmış olup; taşınmazların satılıp satılmaması veya kesin satış bedeli konusundaki takdir yetkisi Bankaya ait olup; taşınmazları dilediği bedelle, dilediğine satmak ve güncel ekonomik koşullara fiyatları uyarlamak konusunda Banka serbesttir.
Belirlenen satış fiyatları peşin ödeme için öngörülmüş olup, Bankaca kredilendirilmesi talep edilecek satış işlemlerinin sonuçlandırılması süreci Bankanın olağan kredilendirme süreci içerisinde değerlendirilecektir.

Aradığınız gayrimenkulü bulamadınız mı?

Bizi arayın. Aradığınız gayrimenkulü size kısa sürede bulalım. +90 541 812 01 45